Phát biểu của Ông Tổng Lãnh sự quán Pháp tại lớp học của trường Đại học Hoa Sen nhân dịp hội thảo tham vấn “Quan điểm toàn thế giới về Biến đổi khí hậu và Năng lượng.”

Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng Lãnh sự quán Pháp tại ở tại Sài Gòn Nhân dịp hội thảo tham vấn “Quan điểm toàn thế giới về Biến đổi khí hậu và Năng lượng.” (World Wide Views on Climate and Energy- WWViews) được tổ chức vào ngày 06 tháng 06 tại Việt Nam…