Visa Assistant

Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn U.S. Mission Vietnam – U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City VACANCY ANNOUNCEMENT NUMBER: HCMALL 15/62B This announcement is for trainee level. The position is also advertised at full performance level. Please see the ANNOUNCEMENT NUMBER HCMALL…

Saigon Central Post Office

SOURCE: New York Public Lirbary Theo nguồn tin trên trang mạng của thư viện thành phố Nữu Ước ở tại Hoa Kỳ Saigon Central Post Office during early 1900’s

Saigon Opera House

SOURCE: New York Public Lirbary Theo nguồn tin trên trang mạng của thư viện thành phố Nữu Ước ở tại Hoa Kỳ The Municipal Theatre of Saigon during early 1900’s

Pathway to the MBA

Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn When: Wednesday, January 27at 2 PM – 3 PM in UTC+07 Where: The American Center – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam Speaker: Brian Jauregui –…

Art, Science and the Environment

Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn When: Tuesday, January 26at 2 PM – 4 PM in UTC+07 Where: The American Center – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam Speaker: Ann Savageau, Artist…

Chauffeur

Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn U.S. Mission Vietnam – U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City ANNOUNCEMENT NUMBER: HCMALL 16/05 OPEN TO: All Interested Candidates / All Sources POSITION: Chauffeur OPENING DATE: January 19, 2016 CLOSING DATE: February 02, 2016 WORK HOURS:…

GIST Tech-I 2016 application deadline is January 22, 2016

Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Cơ hội chia sẻ với cả thế giới ý tưởng tuyệt vời của bạn và nhận được chuyến tham dự hội nghị GES tại Silicon Valley. Hãy gửi ý tưởng tham dự ngay hôm nay. Hạn chót nhận…