Home > Hình Ảnh > Saigon Opera House

Saigon Opera House

SOURCE: New York Public Lirbary


Theo nguồn tin trên trang mạng của thư viện thành phố Nữu Ước ở tại Hoa Kỳ


The Municipal Theatre of Saigon during early 1900’s

SaigonP13


Leave a Reply