Angel Capitalist Tey Por Yee Recharged Vietnam School Kids’ Safe Water Progra

Theo nguồn tin trên trang mạng của Viện Pháp tại Thành phố Sài Gòn Larry donated to the “safe water for school kids program” during Vietnam Cyber Workshop in Ho Chi Minh. NEW YORK, HO CHI MINH, VIETNAM (PRWEB) MARCH 27, 2017 Socialpreneur and businessman Tey Por Yee (Larry) shows his support safe water to…

MOOC Camp English for Media Literacy

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Register: https://mooc-medialiteracy-achcmc.eventbrite.com Please register with us to participate in our online MOOC Camp English for Media Literacy at https://mooc-medialiteracy-achcmc.eventbrite.com Course start date: April 10 at https://www.coursera.org/learn/media Christopher McDonnell, English Language Fellow will lead four discussions. Please share!…

Debate Club

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Register: https://yoga-achcmc-mar28.eventbrite.com/ WHAT: Debate Club WHEN: Wednesday, March 29, 2017 from 5 PM to 7 PM UTC+07 WHERE: The American Center – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan, District 1, Ho Chi…

Women’s Power and Yoga

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Register: https://yoga-achcmc-mar28.eventbrite.com/ WHAT: Women’s Power and Yoga (RSVP required) WHEN: Tuesday, March 28, 2017 from 1:30 PM to 3 PM UTC+07 WHERE: The American Center – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan,…

Hội Thảo Phụ nữ và Nghề Làm Báo

Theo nguồn tin trên trang mạng của Viện Pháp tại Thành phố Sài Gòn Hội thảo Phụ nữ và nghề làm báo 29/3/2017 – 18h00 Phòng D201 – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, TP.HCM Vào cửa tự do Dịch song song Pháp Việt Diễn giả : Nhà báo Christine Ockrent Christine…

Thông báo Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn đang tuyển chọn 3 giáo viên Phổ thông Trung học các môn Tiếng Anh, Xã hội học, Toán, Khoa học, Giáo dục đặc biệt cho Chương trình Nâng cao Năng lực và Thành tích Giảng dạy (TEA) 2018

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Thông báo – Chương trình Nâng cao Năng lực và Thành tích Giảng dạy (TEA) 2018 Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh đang…

Kĩ Năng Sửa Đồ Gia Dụng Cho Phụ Nữ

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Register: WHAT: Kĩ Năng Sửa Đồ Gia Dụng Cho Phụ Nữ WHEN: Wednesday, March 29, 2017 from 2 PM to 3:30 PM UTC+07 WHERE: The American Center – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34…

Building a Career in Science, Engineering and Medicine

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Register: WHAT: Building a Career in Science, Engineering and Medicine WHEN: Friday, March 24 at 2 PM – 7 PM UTC+07 WHERE: The American Center – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan,…

2017 U.S. Ambassador’s Entrepreneurship Challenge

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Register: WHAT: Building a Career in Science, Engineering and Medicine WHEN: Friday, March 24 at 2 PM – 7 PM UTC+07 WHERE: The American Center – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan,…