Earth Day AFS Film Screening: Landfill Harmonic

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Register https://www.eventbrite.com/e/yseali-lgbt-talk-show-in-vietnamese-tickets-44748083723 WHAT: Earth Day AFS Film Screening: Landfill Harmonic WHEN: Friday, April 27, 2018 from 2 PM to 3:30 PM UTC+07 WHERE: The American Center – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le…

Yseali – LGBT Talk Show (in Vietnamese)

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Register https://www.eventbrite.com/e/yseali-lgbt-talk-show-in-vietnamese-tickets-44748083723 WHAT: Yseali – LGBT Talk Show (in Vietnamese) WHEN: Thursday, April 26, 2018 from 5 PM to 7 PM UTC+07 WHERE: The American Center – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le…

English Pronunciation Workshop

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Register https://www.eventbrite.com/e/english-pronunciation-workshop-tickets-44865916163 WHAT: English Pronunciation Workshop WHEN: Thursday, April 26, 2018 from 2 PM to 4 PM UTC+07 WHERE: The American Center – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan, District 1, Ho…

The Benefits of Attending a Mid-sized Public University in United States

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Register https://www.eventbrite.com/e/us-college-application-and-college-life-tickets-44627525129 WHAT: The Benefits of Attending a Mid-sized Public University WHEN: Friday, April 20, 2018 from 2:30 PM to 4 PM UTC+07 WHERE: The American Center – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34…

Earth Day: Fish or plastic – What’s your lunch made of?

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Register https://www.eventbrite.com/e/us-college-application-and-college-life-tickets-44627525129 WHAT: Earth Day: Fish or plastic – What’s your lunch made of? WHEN: Thursday, April 19, 2018 from 1:30 PM to 5 PM UTC+07 WHERE: The American Center – Ho Chi Minh City, 8 Floor,…

U.S. College Application & College Life

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Register https://www.eventbrite.com/e/us-college-application-and-college-life-tickets-44627525129 WHAT: U.S. College Application & College Life WHEN: Wednesday, April 18 from 2:30 PM to 4 PM UTC+07 WHERE: The American Center – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan, District…

Tuần Lễ Văn Hóa Hữu Nghị Việt Nam và Pháp

Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng Lãnh sự quán Pháp tại Sài Gòn TUẦN LỄ VĂN HÓA HỮU NGHỊ VIỆT NAM – PHÁP Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Pháp (12/04/1973 – 12/04/2018) và 5 năm quan hệ Đối…

News Literacy and Reporting on Traumatic Events

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Register https://www.eventbrite.com/e/news-literacy-and-reporting-on-traumatic-events-in-vietnamese-tickets-44747973393 WHAT: News Literacy and Reporting on Traumatic Events WHEN: Friday, April 13, 2018 from 2 PM to 4 PM UTC+07 WHERE: The American Center – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le…

Exploring America Series #1: The Great Lakes Region

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Register https://www.eventbrite.com/e/exploring-america-series-1-the-great-lakes-region-tickets-44696762219 WHAT: Exploring America Series #1: The Great Lakes Region WHEN: Wednesday, April 4 at 5:30 PM – 7 PM UTC+07 WHERE: The American Center – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le…