Guard Force Commander

Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City September 16 at 10:05 PM · THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển: CHỈ HUY TRƯỞNG ĐỘI BẢO VỆ…