Visa Clerk

Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển: VISA CLERK (2 positions) Để biết thêm thông tin bao gồm các tiêu chuẩn và các bước tuyển dụng cho…