Visa Clerk

Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển: VISA CLERK (2 positions) Để biết thêm thông tin bao gồm các tiêu chuẩn và các bước tuyển dụng cho…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!