Exploring America Series: Let’s Talk Montana

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn REGISTER/GHI DANH: https://www.eventbrite.com/e/exploring-america-series-lets-talk-montana-tickets-51639371751?fbclid=IwAR2TYd4qpTGInyzc1MCXYfRObxnpA7RmmRMjhRaANdXjF1Z5qstMZZbEb8E WHAT: Exploring America Series: Let’s Talk Montana WHEN: Thursday, October 25, 2018 at 2 PM – 4 PM UTC+07 WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le…