Let’s Vote 2018: Last Call for Ballots!

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn WHAT: Let’s Vote 2018: Last Call for Ballots! WHEN: Monday, October 29, 2018 from 6 PM to 9 PM UTC+07 Vietnam Time WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le…