Tư Vấn Kế Hoạch Tài Chính cho Du Học Hoa Kỳ của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn REGISTER/GHI DANH: https://www.eventbrite.com/e/financing-your-education-in-the-united-states-tickets-52080403890?fbclid=IwAR3U8w-A9GZEMPrsIn_ih0TcYjDMQ2K7U6TclyY_uk6MGZX19l8SkGp7Awc WHAT: Financing Your Education in The United States WHEN: Friday, November 16, 2018, 2:30 PM WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan, District 1, Ho…

Standardized Tests Review and Strategies

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn REGISTER/GHI DANH: https://www.eventbrite.com/e/non-degree-programs-in-the-united-states-tickets-51995112782?fbclid=IwAR26on6CVBFelok5aplpcB1g94ta7mJlSCNfN9OqZecVrApGoIhUsORMCdI WHAT: Standardized Tests Review and Strategies WHEN: Thursday, November 15, 2018 at 2:30 PM – 4 PM UTC+07 WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan,…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!