Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Mừng Sinh Nhật Lần Thứ 5 Của Yseali!

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn REGISTER/GHI DANH: https://creator.zohopublic.com/pas.culture/yseali-younified-1/form-perma/YSEALI_YOUnified_in_Can_Tho_An_Giang__and__Dak_Lak/kUAgOb0gtRbTqdt2nVe9CwaexkYEBzTBwysAnfjEHWrm2kRMXNKYf9CFvYKZ6xRU557SyVtNS0hRkWg3CS3bTh9FaK2nyT9Eus4U WHAT: Cùng Chúng Tôi Mừng Sinh Nhật Lần Thứ 5 Của Yseali! WHEN: Sunday, December 9, 2018 at 8 AM – 4 PM UTC+07 WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8…

Chương trình “Sài Gòn Đẹp Lắm” lần này để gặp gỡ đạo diễn nổi tiếng Hàm Trần và Danny Do,

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn REGISTER/GHI DANH: https://www.eventbrite.com/e/saigon-dep-lam-20-directors-cut-tickets-53127148732?aff=efbeventtix&fbclid=IwAR2Mmpq7hSIpePxocQ2HSfqrZAfATcnTeuLzIALkpde9P92CXmGL978Nx7k WHAT: Saigon Dep Lam 2.0: Directors’ Cut WHEN: Thursday, December 6, 2018 from 5:30 PM to 7 PM UTC+07 WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le…