Tìm hiểu các trường đại học tư ở Hoa Kỳ, các học bổng, cơ hôi thực tập tại Washington D.C

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn REGISTER/GHI DANH: https://www.eventbrite.com/e/scholarships-internships-and-admissions-at-private-american-universities-tickets-50054352917 WHAT: Scholarships, Internships, Admissions at U.S. Universities WHEN: Monday, September 17, 2018 from 2:30 PM to 4 PM UTC+07 WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le…

Write Your Ticket To College or Graduate school

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn REGISTER/GHI DANH: https://www.eventbrite.com/e/write-your-ticket-to-college-graduate-school-or-a-career-studying-butterflies-rsvp-only-tickets-49884624254 WHAT: Write Your Ticket To College or Graduate school WHEN: Wednesday, September 12 at 2:30 PM – 4 PM UTC+07 WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34…

American Center’s 7th Anniversary Celebration and Mid-Autumn festival

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn REGISTER/GHI DANH: https://www.eventbrite.com/e/lgbt-trong-showbiz-viet-tran-tro-phia-sau-man-anh-tickets-49162205480 WHAT: American Center’s 7th Anniversary Celebration WHEN: Friday, September 14 at 1:30 PM – 4 PM UTC+07 WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan, District…

LGBT trong showbiz Việt: trăn trở phía sau màn ảnh

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn REGISTER/GHI DANH: https://www.eventbrite.com/e/lgbt-trong-showbiz-viet-tran-tro-phia-sau-man-anh-tickets-49162205480 WHAT: LGBT trong showbiz Việt: trăn trở phía sau màn ảnh WHEN: Monday, August 27 at 5 PM – 7 PM UTC+07 WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond…

Công sở bình đẳng – Niềm tự hào của chúng ta

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn REGISTER/GHI DANH: https://www.eventbrite.com/e/cong-so-binh-ang-niem-tu-hao-cua-chung-ta-tickets-49205785830 WHAT: Công sở bình đẳng – Niềm tự hào của chúng ta WHEN: Wednesday, August 22 at 5 PM – 7 PM UTC+07 WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor,…

Pre-Departure Orientation for Study in the United States

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn REGISTER/GHI DANH: https://www.eventbrite.com/e/pre-departure-orientations-for-study-in-the-united-states-tickets-45189441837 WHAT: Pre-Departure Orientation for Study in the United States WHEN: Friday, August 17, 2018 from 1 PM – 5 PM UTC+07 WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza,…

Visa Information Session for Departing Students

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn REGISTER/GHI DANH: https://www.eventbrite.com/e/pre-departure-orientations-for-study-in-the-united-states-tickets-45189441837 WHAT: Visa Information Session for Departing Students WHEN: Thursday, August 16, 2018 from 3 PM to 5 PM UTC+07 WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le…

Kịch: Chuyện Chàng Lọ Lem

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn REGISTER/GHI DANH: https://www.eventbrite.com/e/film-screening-citizen-jane-battle-for-the-city-tickets-48020431403 WHAT: Kịch: Chuyện Chàng Lọ Lem WHEN: Wednesday, August 15, 2018 from 4 PM to 7 PM UTC+07 WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan,…

Storytelling Contest about Lgbtqi issues

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn REGISTER/GHI DANH: https://www.eventbrite.com/e/film-screening-citizen-jane-battle-for-the-city-tickets-48020431403 WHAT: Storytelling Contest about Lgbtqi issues WHEN: Jul 25, 2018 at 3 PM to August 8, 2018 at 3 PM UTC+07 WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza,…

Film Screening and Discussion: Citizen Jane- Battle for The City

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn REGISTER/GHI DANH: https://www.eventbrite.com/e/film-screening-citizen-jane-battle-for-the-city-tickets-48020431403 WHAT: Film Screening and Discussion: Citizen Jane- Battle for The City WHEN: Friday, July 27, 2018 from 5 PM to 7 PM UTC+07 WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor,…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!