Tet Maker at The American Center in Saigon City

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Consul General Rena Bitter trong Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Hãy cùng xem những đôi giày tuyệt đẹp này từ Fashion 4 Freedom, một doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam chuyên thiết kế và sản xuất các loại giày, quần áo…

U.S. Consul General Rena Bitter visits The House of Saigon

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Consul General Rena Bitter trong Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Hãy cùng xem những đôi giày tuyệt đẹp này từ Fashion 4 Freedom, một doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam chuyên thiết kế và sản xuất các loại giày, quần áo…

Saigon Central Post Office

SOURCE: New York Public Lirbary Theo nguồn tin trên trang mạng của thư viện thành phố Nữu Ước ở tại Hoa Kỳ Saigon Central Post Office during early 1900’s

Saigon Opera House

SOURCE: New York Public Lirbary Theo nguồn tin trên trang mạng của thư viện thành phố Nữu Ước ở tại Hoa Kỳ The Municipal Theatre of Saigon during early 1900’s