Digital Coordinator

Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển: Digital Coordinator (1 positions) Để biết thêm thông tin bao gồm các tiêu chuẩn và các bước tuyển dụng cho…

Guard Force Commander

Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City September 16 at 10:05 PM · THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển: CHỈ HUY TRƯỞNG ĐỘI BẢO VỆ…

Public Affairs Section (PAS) Student Tech Intern (4 positions)

Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Sài Gòn U.S. Mission Vietnam – U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City FOREIGN NATIONAL STUDENT INTERN PROGRAM PUBLIC AFFAIRS SECTION INTERNSHIP OPPORTUNITY VACANCY ANNOUNCEMENT NUMBER: Ho Chi Minh – 2018 – 03 – Intern U.S. Mission Vietnam…

Student Intern

Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Visa Assistant U.S. Mission Vietnam – U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City U.S. Mission Vietnam – U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City OREIGN NATIONAL STUDENT INTERN PROGRAM PUBLIC AFFAIRS SECTION INTERNSHIP OPPORTUNITY VACANCY ANNOUNCEMENT…

Guard

Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn U.S. Mission Vietnam – U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City VACANCY ANNOUNCEMENT NUMBER: HCM 17/24 This announcement is for a full performance level. The position is also advertised at a trainee level. Please see the ANNOUNCEMENT…

Student Intern (4 positions)

Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Visa Assistant U.S. Mission Vietnam – U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City FOREIGN NATIONAL STUDENT INTERN PROGRAM COMMERCIAL SERVICE INTERNSHIP OPPORTUNITY VACANCY ANNOUNCEMENT NUMBER: HCM 17/20 OPEN TO: All non-U.S. citizen university students resident in Vietnam…

Visa Assistant

Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Visa Assistant U.S. Mission Vietnam – U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City VACANCY ANNOUNCEMENT NUMBER: HCM 17/15 This announcement is for a full performance level. The position is also advertised at a trainee level. Please see…

Administrative Assistant

Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn U.S. Mission Vietnam – U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City VACANCY ANNOUNCEMENT NUMBER: HCM 17/14 OPEN TO: All Interested Candidates / All Sources POSITION: Administrative Assistant OPENING DATE: May 05, 2017 CLOSING DATE: May 12, 2017…

Education Advisor

Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn U.S. Mission Vietnam – U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City VACANCY ANNOUNCEMENT NUMBER: HCM 17/12 OPEN TO: All Interested Candidates / All Sources POSITION: Education Advisor OPENING DATE: April 28, 2017 CLOSING DATE: May 12, 2017…