Minh Long tặng 3.000 chiếc cốc viên sứ Việt Pride cho nhân viên y tế, bác sĩ và người trả lời đầu tiên để ứng phó với tình huống khẩn cấp chiến đấu với COVID-19

Theo nguồn tin của Minh Long ở tại Sài Gòn trên trang mạng PRNewswire Minh Long tặng 3.000 viên sứ lành mạnh cho nhân viên y tế, bác sĩ và người trả lời đầu tiên chiến đấu với COVID-19 THÀNH …