Ra mắt dự án “Hạt giống Hy vọng” tại Việt Nam

Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng Lãnh sự quán Pháp tại Sài Gòn Dự án “Hạt giống Hy vọng” nhằm hỗ trợ thanh niên hướng tới việc làm bền vững trong lĩnh vực điện và bảo trì ô tô đã được chính thức ra mắt vào ngày 27 tháng 9 năm 2017 tại…

Một Trung Tâm Nghiên Cứu Pháp-Việt về Bệnh Gút

Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng Lãnh sự quán Pháp tại Tp. Sài Gòn Trung tâm Pháp-Việt nghiên cứu về bệnh gút đã được khánh thành ngày 20 tháng 6 vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh. Giáo sư Thomas Bardin, trưởng khoa vận động bệnh viện Lariboisière và chuyên gia quốc…

Lễ Khai Trương cửa Hàng Đầu Tiên của 7-Eleven tại Sài Gòn

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Consul General Mary Tarnowka trong Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Đại sứ Osius và tôi rất vui vẻ khi hỗ trợ chào đón 7-Eleven đến Thành phố Hồ Chí Minh! Chúng tôi đánh dấu lễ khai trương cửa hàng đầu tiên của…

Thảo Luận “Gặp Gỡ Hoa Kỳ”

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Consul General Mary Tarnowka trong Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Sáng nay, tôi rất vui được tham gia một phiên thảo luận tại sự kiện “Gặp gỡ Hoa Kỳ” cùng lãnh đạo các công ty Hoa Kỳ và quan chức chính phủ…