Thông Báo theo các biện pháp do Lực lượng đặc nhiệm về virus Corona của Tòa Bạch Ốc cho các cá nhân không khỏe, đã từng tới Trung Quốc đại lục trong vòng 14 ngày hay đã tiếp xúc với các cá nhân nhiễm virus Corona không nên tới các cơ sở của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Để phù hợp với các biện pháp do Lực lượng đặc nhiệm về virus Corona của Nhà Trắng thực thi, tất cả …

Chi Danh tham gia “Zero Plastic Waste Challenge: Small Action, Big Impact” Workshop tại American Center wrong Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Ghi Danh/Ticket https://www.eventbrite.com/e/music-fundamentals-and-the-guitar-tickets-78938791049?fbclid=IwAR0cq8BR5ZrEsp3YjDwxlz6SedChAmIavQieh39DrVnIE81kmWFlvjqdX8Q WHAT: Music Fundamentals and the Guitar WHEN: December 5 & 11, 2019 at 8AM WHERE: The American Center U.S. …

Chiếu phim ‘Big Dream” và thảo luận ở The American Center trong Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Ghi Danh/Ticket https://www.eventbrite.com/e/film-screening-and-discussion-big-dream-tickets-75827964483?fbclid=IwAR2wQ-qjb7DFLUora-zTa4xDQeRm_i41wo20Hd0eEOajJrT6BXJAbEak_Rs WHAT: Film Screening and Discussion: Big Dream WHEN: Wednesday, October 23, 2019 at 2 PM – 4 PM UTC+07 …