Thánh lễ Đêm Giáng Sinh tại Trung Tâm Mục Vụ Sài Gòn


Source: youtube.com by Muc vu Truyen Thong

Nguồn: Web Tổng Giáo phận Sài Gòn (tgpsaigon.net)Leave a Reply