Phổ Biến Nghị Định 72/2013/NĐ-CP Về Quản Lý, Cung Cấp, Sử Dụng Dịch Vụ Internet Và Thông Tin Trên Mạng Tại Thành Phố Sài Gòn


Theo nguồn tin trên trang mạng của MIC

Source: MIC

(Mic.gov.vn) – Ngày 8/1/2014, tại Thành phố Sài Gòn, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định 72/2013/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng cho các đối tượng là cán bộ, công chức thuộc Bộ, các Sở TT&TT và tổ chức, doanh nghiệp quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Đặng Anh Tuấn –Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ TT&TT cho biết, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 15/7/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2013. Có thể nói, Nghị định 72/2013/NĐ-CP có vai trò thúc đẩy việc phát triển sử dụng Internet và các dịch vụ trên môi trường mạng phục vụ cho các yêu cầu của đời sống xã hội và nhu cầu của các tầng lớp nhân dân và là hành lang pháp lý quan trọng để đảm bảo cho các hoạt động diễn ra trên môi trường mạng luôn được pháp luật bảo hộ, quyền và nghĩa vụ lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức và cá nhân luôn được tôn trọng không chỉ trong đời sống thực mà cả trên môi trường mạng hiện nay.

Hội nghị đã tập trung phổ biến các nội dung cơ bản của Nghị định 72/2013/NĐ-CP liên quan đến quản lý, cung cấp và sử cụng dịch vụ Internet, tài nguyên Internet, thông tin trên mạng, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông di động, trò chơi điện tử trên mạng và cung cấp những phương thức hiệu quả nhất để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên mạng; các nội dung cơ bản của dự thảo các thông tư quy định chi tiết Nghị định 72/2013/NĐ-CP (bao gồm các dự thảo Thông tư: Quản lý điểm truy cập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; Quản lý trang thông tin điện tử và mạng xã hội; Quản lý trò chơi điện tử trên mạng).

Hội nghị được tổ chức góp phần giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hiểu đúng và chính xác các nội dung của Nghị định 72/2013/NĐ-CP, đồng thời áp dụng và triển khai một cách hiệu quả trong hoạt động thực tiễn, ghi nhận lại những vướng mắc để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách.

Trước đó, tại Hà Nội, Bộ TT&TT cũng đã tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

Phạm Quang Hoa

http://mic.gov.vn/tintucsukien/tinhoatdongcuabo/Trang/HoinghiphobienNghidinh72.aspxLeave a Reply