VIDEO & hình ảnh Biểu Tình Sài Gòn 11/5/2014


Theo nguồn tin của trên trang mạng

Sài Gòn sục sôi biểu tình chống Trung Quốc

www.ducme.tv -Phóng sự- Sài Gòn Biểu tình chống Trung Quốc Xâm lược ngày 11.05.2014

Video đầu tiên: Sài Gòn Biểu tình chống Trung Quốc 11-5-2014

Sài Gòn biểu tình phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan tại biển đông

Sài Gòn Biểu tình chống Trung Quốc 11-5-2014 – video 2

Biểu tình phản đối Trung Quốc tại Sài Gòn ngày 11/5/2014

Biểu tình phản đối Trung Quốc tại Sài Gòn ngày 11/5/2014Leave a Reply