HDBank được chấp thuận thành lập 02 Văn phòng đại diện

Theo nguồn tin trên trang mạng của sbv.gov.vn03/07/2014)
Ngày 02/7/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có các văn bản số 4686, 4687/NHNN-TTGSNH chấp thuận cho Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) thành lập Văn phòng đại diện miền Bắc và Văn phòng đại diện tại Myanmar.
Cụ thể, NHNN chấp thuận đề nghị thành lập Văn phòng đại diện tại miền Bắc của HDB tại địa chỉ Tầng 9 Tòa nhà số 32 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; đồng thời yêu cầu, HDBank có có trách nhiệm thực hiện các thủ tục khai trương hoạt động, đăng ký, đăng báo đối với các chi nhánh đã được chấp thuận trên theo quy định tại Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 9/9/2013 quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. Sau 12 tháng kể từ ngày ký văn bản này, HDBank không khai trương hoạt động Văn phòng đại diện nêu trên, văn bản này không còn giá trị.

NHNN cũng chấp thuận đề nghị thành lập Văn phòng đại diện của HDBank tại Myanmar tại đại chỉ Thành phố Yangon – Liên bang Myanmar với thời hạn hoạt động 30 năm; Nội dung hoạt động: các hoạt động theo quy định của Đạo Luật Ngân hàng Myanmar, quy định của NHNN và HDBank đối với việc quản lý các văn phòng đại diện tại nước ngoài. HDBank phải thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư ra nước ngoài. Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày ký văn bản 4687/NHNN-TTGSNH, HDBank phải hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định của nước sở tại để được cấp giấy phép thành lập và khai trương hoạt động Văn phòng đại diện. Sau thời hạn trên, HDBank chưa khai trương hoạt động Văn phòng đại diện, văn bản này không còn giá trị.

SN


http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211761744&_afrLoop=1549530449441300&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=k90vx020q_1#%40%3F_afrWindowId%3Dk90vx020q_1%26_afrLoop%3D1549530449441300%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211761744%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dk90vx020q_129

Leave a Reply