Cập nhật thông tin về Tiến Trình Cấp Xét Thị Thực Hoa Kỳ Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Thành Phố Sài Gòn: Ngày 29 & 31 Tháng 7 Năm 2014


Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ


Ngày 31 Tháng 7 Năm 2014

Cập nhật thông tin về Tiến Trình Cấp Xét Thị Thực Hoa Kỳ
Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày 31 Tháng 7 Năm 2014

CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ TIẾN TRÌNH CẤP XÉT THỊ THỰC HOA KỲ: NGÀY 29 THÁNG 7

Ngày 29 Tháng 7 Năm 2014

Cập nhật thông tin về Tiến Trình Cấp Xét Thị Thực Hoa Kỳ
Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Tiến trình cấp xét thị thực bị kéo dài hơn bình thường do bởi sự cố kỹ thuật, nên nếu quý vị có nhu cầu cần lấy lại hộ chiếu trước khi được cấp thị thực, quý vị có thể nhận trực tiếp tại Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ và sẽ nộp lại cho văn phòng Lãnh Sự sau đó để hoàn tất việc cấp thị thực của quý vị. Để sắp xếp việc gửi trả hộ chiếu cho quý vị, xin vui lòng liên hệ chúng tôi bằng mẫu đơn trên mạng của Bộ phận thị thực định cư hoặc Bộ phận thị thực không định cư. Một lần nữa, chúng tôi thành thật xin lỗi quý vị vì sự bất tiện này và đảm bảo với quý vị sẽ khắc phục tình trạng này trong thời gian sớm nhất.

http://vietnamese.hochiminh.usconsulate.gov/cap_nhat_tien_trinh_thi_thuc.html


http://vietnamese.hochiminh.usconsulate.gov/cap_nhat_tien_trinh_thi_thuc_july29.html

Leave a Reply