Cập nhật Tiến Trình Cấp Xét Thị Thực Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn Ngày 5 Tháng 8 Năm 2014

Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


Cập nhật thông tin về Tiến Trình Cấp Xét Thị Thực Hoa Kỳ
Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Thành Phố Hồ Chí Minh


Ngày 5 Tháng 8 Năm 2014

Cập nhật thông tin về Tiến Trình Cấp Xét Thị Thực Hoa Kỳ
Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã đạt được một bước tiến đáng kể trong việc đưa các hệ thống trở lại hoạt động bình thường. Phần lớn các thị thực bị tồn đọng đã được cấp trên phạm vi toàn cầu. Chúng tôi tiếp tục ưu tiên việc cấp thị thực định cư và những trường hợp khẩn cấp của thị thực không định cư trước. Chúng tôi đang tiến hành cấp thị thực cho những trường hợp này trong sự trì hoãn không đáng kể. Chúng tôi biết rằng còn một số ít trường hợp vẫn chưa được cấp thị thực do một số sự cố về kỹ thuật, và chúng tôi đang làm việc tích cực để giải quyết các trường hợp này. Các đương đơn xin thị thực được thông báo rằng thời gian chờ đợi dự kiến sẽ nhiều hơn khoảng một tuần so với bình thường. Vui lòng lưu ý vấn đề này khi sắp xếp kế hoạch cho chuyến đi của quý vị.

Chúng tôi khuyến cáo quý vị nên hoãn việc sắp xếp bất kỳ kế hoạch khởi hành cho đến khi nhận được thị thực. Nhân cơ hội này, chúng tôi muốn nhắc nhở quý vị rằng quý vị nên sớm hoạch định và nộp đơn xin thị thực ít nhất vài tuần trước ngày dự kiến khởi hành đến Hoa Kỳ.

http://vietnamese.hochiminh.usconsulate.gov/cap_nhat_tien_trinh_thi_thuc.html


http://hochiminh.usconsulate.gov/highlight-062714.html

Leave a Reply