Cập Nhật Tiến Trình Cấp Xét Thị Thực Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ Tại Sài Gòn Ngày 19 Tháng 8 Năm 2014

Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


Cập nhật thông tin về Tiến Trình Cấp Xét Thị Thực Hoa Kỳ
Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Thành Phố Sài Gòn


Ngày 5 Tháng 8 Năm 2014

Cập nhật thông tin về Tiến Trình Cấp Xét Thị Thực Hoa Kỳ
Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã có những bước tiến đáng kể trong việc đưa các hệ thống trở lại hoạt động bình thường. Chúng tôi tiếp tục ưu tiên cấp thị thực cho những hồ sơ thuộc diện thị thực định cư và những trường hợp khẩn cấp thuộc diện thị thực không định cư. Chúng tôi hiện đang in thị thực cho các diện này với thời gian trì hoãn không đáng kể. Chúng tôi luôn khuyến khích đương đơn xin thị thực đặt lịch hẹn phỏng vấn ít nhất một vài tuần trước ngày dự định đến Hoa Kỳ

http://vietnamese.hochiminh.usconsulate.gov/cap_nhat_tien_trinh_thi_thuc.html


http://hochiminh.usconsulate.gov/highlight-062714.html

Leave a Reply