U.S. Consulate Saigon City Closed on Labor Day

Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


Cập nhật thông tin về Tiến Trình Cấp Xét Thị Thực Hoa Kỳ
Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Thành Phố Sài Gòn


The U.S. Consulate Ho Chi Minh City will be closed on Monday, September 1st and Tuesday, September 2nd in observance of America’s Labor Day and Vietnam’s National Day

http://vietnamese.hochiminh.usconsulate.gov/cap_nhat_tien_trinh_thi_thuc.html


http://hochiminh.usconsulate.gov/highlight-062714.html

Leave a Reply