Upcoming Events at The American Center in Saigon (September 9 – September 11)


Theo nguồn tin trên trang mạng Facebook của The American Center ở tại Sài Gòn


Tuần này, AC mang đến cho bạn 3 chương trình, giúp bạn rèn luyện và nâng cao đồng thời cả 3 kĩ năng nghe, nói và đọc hiểu tiếng Anh. Còn chờ gì nữa mà không đến AC để tham gia nào.

Book Club Activities
Tuesday, September 9, 2014 from 5:00 PM
Speaker: Pilar Quigua, Consulate Officer
Come discuss “The Tell Tale Heart” by Edgar Allen Poe with Ms. Pilar Quigua. Read here: http://xroads.virginia.edu/~HYPER/POE/telltale.html

DVD English Fun
Wednesday, September 10, 2014 from 5:00 PM
Speaker: Joe Freeman, Consulate Officer
Come learn English through films with Mr. Joe Freeman

Activities in English – Conversation Hour with U.S. Students – SIT Study Abroad Program
Thursday, September 11, 2014 from 5:00 PM
Speakers: U.S. Students from SIT Study Abroad Program

Students from SIT Study Abroad Program will share stories about their learning experience, their hometown and American culture and tradition.


https://www.facebook.com/achochiminh.usconsulate

Leave a Reply