IIE U.S. Higher Education Fair Fall 2014

Theo nguồn tin trên trang mạng của Institute of International Education, Inc.IIE U.S. Higher Education Fairs
Fall 2014

https://www.surveymonkey.com/s/QKHG6TN

IIE-Vietnam has thirteen years of experience in organizing fairs in big cities in the country. There has been a ;large increase in the number of Vietnamese students studying in the U.S. in recent years, ranking eighth overall and holding the #2 spot in community colleges in 2011.IIE fairs bring high numbers of representatives from regionally accredited U.S. institutions to meet with prospective Vietnamese students and their parents.

For students and parents, this is a great opportunity to:

learn about opportunities of higher education in the United States from official, reliable, and legitimate sources of information at no cost
meet face-to-face with official representatives of regionally accredited U.S. colleges and universities
The fairs are free and open to the public. Students will have the opportunity to attend free sessions during the fair about financing, visa procedures and student life in the U.S.

List of Participating Universities and Colleges: Saigon
http://www.iie.org/~/media/Files/Offices/Hanoi/List-Of-Universities-And-Colleges-In-HCM.ashx

Ngày 9 Tháng 9 Năm 2014

Thay
đổi Phí Xin Thị thực từ ngày 12 tháng 9 năm 2014

Kể từ
ngày 12 tháng 9 năm 2014, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sẽ điều chỉnh phí
xin  thị thực định cư và không định
cư như sau:  

Phí xin thị thực không
định cư 

Loại thị thực 

Phí cũ

Phí mới

Thương gia đầu tư theo hiệp ước thương mại (Thị thực E) 

$270

$205

Hôn phu (thê) của công dân Hoa Kỳ (Thị thực K)

$240

$265

Phí
xin thị thực định cư

Loại thị thực 

Phí cũ

Phí mới

Thành
viên trực hệ và gia đình

$230

$325

Định
cư diện việc làm

$405

$345

Thường
trú nhân Hoa Kỳ xin tái nhập cảnh (Thị thực SB1)

$275

$180

Các
loại thị thực định cư khác

$220

$205

Những loại phí giảm sẽ không được hoàn
lại. Nếu quý vị trả phí thị thực
trước ngày 12 tháng 9 năm 2014, và phí này được giảm theo biểu phí
mới, quý vị sẽ không được hoàn trả phần chênh lệch.

Những loại phí tăng (chỉ áp dụng cho thị
thực không định cư): Phí xin thị thực đã trả sẽ được chấp nhận trong
vòng 90 ngày kể từ sau khi biểu phí mới có hiệu lực, cụ thể như sau:

 • Nếu
  quý vị trả phí thị thực trước ngày 12 tháng 9 năm 2014 và cuộc
  hẹn phỏng vấn thị thực của quý vị trước hoặc trong ngày 11
  tháng 12 năm 2014, quý vị không phải trả phần chênh lệch giữa phí
  cũ và mới.
 • Nếu
  quý vị trả phí thị thực trước ngày 12 tháng 9 năm 2014 và cuộc
  hẹn phỏng vấn thị thực của quý vị sau ngày 12 tháng 12 năm 2014,
  quý vị sẽ phải trả thêm phần chênh lệch giữa phí cũ và mới –
  không có ngoại lệ.

Để
biết thêm thông tin và Biểu phí cập nhật về phí thị thực, vui lòng tham
khảo trang web của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về phí
thị thực
.  


Leave a Reply