Hội nghị khoa học kỹ thuật Nha khoa Việt – Pháp (Tp Sài Gòn, 27-28 tháng 10 năm 2014)


Theo nguồn tin trên trang mạng Tổng lãnh sự quán Pháp ở tại Sài Gòn


Hội nghị khoa học kỹ thuật Nha khoa Việt – Pháp (Tp Hồ Chí Minh, 27-28 tháng 10 năm 2014)

Được Đại học Aix-Marseille (Khoa Răng) và Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (Khoa Răng Hàm Mặt) đồng tổ chức, Hội nghị khoa học kỹ thuật Nha khoa Việt – Pháp lần thứ XIII có chủ đề « Công cụ, bàn tay, tri thức ». Hội nghị quy tụ rất đông các chuyên gia Việt Nam, Pháp và Bỉ, mang lại nhiều cơ hội trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong nhiều chủ đề.

Được tổ chức lần đầu tiên ngay từ năm 1990, Hội nghị này được tiến hành trong khuôn khổ một hoạt động hợp tác rộng hơn, với nhiều nội dung, giữa các Đại học Y Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Cần Thơ, cùng các Đại học Marseille, Bordeaux, Lille, Nice, Strasbourg, hay cả Đại học Công giáo Louvain. Hoạt động hợp tác này, hiện bắt đầu liên kết với Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF), cho phép đào tạo sinh viên và cấp văn bằng có giá trị tại Pháp, Việt Nam và được AUF công nhận. Chương trình cho phép đào tạo sinh viên tại Pháp (bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ) cũng như tại Việt Nam (đặc biệt với việc nhận các sinh viên Pháp đến thực tập tại Thành phố Hồ Chí Minh). Cuối cùng, hoạt động hợp tác với nhiều nội dung phong phú này cũng đã phát triển các mối liên kết chặt chẽ trong lĩnh vực nghiên cứu, góp phần hoàn thiện những tiến bộ khoa học to lớn.

Sự hiện diện lâu đời và sự phát triển trong những năm qua cho thấy chất lượng rất cao của hoạt động hợp tác nói trên.

Để biết thêm thông tin :

Tiếng Pháp : xin xem thêm tại trang web của CCFEOV(Ủy ban pháp ngữ phụ trách các hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực Răng Hàm Mặt).

Tiếng Việt : www.yds.edu.vn hoặc www.daotaonlyt.edu.vn


http://www.consulfrance-hcm.org/Hoi-nghi-khoa-hoc-ky-thuat-Nha

Leave a Reply