Ngân hàng TNHH Resona được thành lập Văn phòng đại diện tại thành phố Sài Gòn


Theo nguồn tin trên trang mạng Vietnam Central Bank


Ngân hàng TNHH Resona được thành lập Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh

(21/01/2015)

Ngày 21/01/2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ký Giấy phép số 01/GP-NHNN về việc thành lập Văn phòng đại diện của Ngân hàng TNHH Resona.

Theo đó, Thống đốc cho phép Ngân hàng TNHH Resona, quốc tịch Nhật Bản, có trụ sở chính tại Bingomachi 2-1, 2-chome, Chuo-ku, Osaka, Nhật Bản được thành lập Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với tên gọi và địa chỉ như sau: Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Văn phòng đại diện Ngân hàng TNHH Resona tại thành phố Hồ Chí Minh; Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Resona Bank, Ltd. Ho Chi Minh City Representative Office; Địa chỉ: Phòng 4, tầng 11, tòa nhà Bitexco Financial, số 2 đường Hải Triều, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Thời gian hoạt động là 05 năm.

Văn phòng đại diện Ngân hàng TNHH Resona tại thành phố Hồ Chí Minh được triển khai các hoạt động: Làm chức năng văn phòng liên lạc; nghiên cứu thị trường; xúc tiến các dự án đầu tư của Ngân hàng TNHH Resona tại Việt Nam; thúc đẩy và theo dõi việc thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận ký giữa Ngân hàng TNHH Resona với các tổ chức tín dụng Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam, các dự án do Ngân hàng TNHH Resona tài trợ tại Việt Nam; các hoạt động khác phù hợp với pháp luật Việt Nam khi được NHNN cho phép.

Trong quá trình hoạt động, Văn phòng đại diện Ngân hàng TNHH Resona tại thành phố Hồ Chí Minh phải tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hà My


http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211772563&_afrLoop=5475419146115400&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=74ck3g6p_1#%40%3F_afrWindowId%3D74ck3g6p_1%26_afrLoop%3D5475419146115400%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211772563%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D74ck3g6p_390

Leave a Reply