Upcoming Events at The American Center in Saigon (April 6 – April 10)


Theo nguồn tin trên trang mạng Facebook của The American Center ở tại Sài Gòn


Mời các bạn ghi lại chương trình tuần sau. Rất nhiều chương trình hấp dẫn và bổ ích. Các bạn vui lòng đi đúng giờ và mang theo thẻ thành viên AC nhé. Bạn nào chưa có thẻ thì có thể đăng ký ở đây http://goo.gl/r0PNz6. Các bạn chưa có thẻ vẫn có thể tham dự và sẽ được hướng dẫn làm thẻ tại chỗ. Hẹn gặp mọi người tại AC nhé!
How to Pick a University or College
Time: Monday, April 6, 3:00 – 5:00 p.m.
Speaker: Kathleen Kilmain, Guest Speaker from Merrimack College
Academic Skill: How to Do Business Research
Time: Tuesday, April 7, 2:00 – 4:00 p.m.
Speaker: Dr. Catherine Co, Guest Speaker from University of Nebraska at Omaha
MOOC Camp: Learning How to Learn
Discussion Session 4:Powerful Mental Tools to Help You Master Tough Subjects
Time: Tuesday, April 7, 5:30 – 7:00 p.m.
Speaker: Mr. Phan Dinh Tuan Anh, Guest Speaker
Workshop: Public Speaking Series (April 8 – 22)
Week 1: Key Elements for Public Speaking and Preparing for Public Speaking
Time: Wednesday, April 8, 2:00-4:00 p.m.
Speaker: Dr. Patricia Goodman, Guest Speaker from Northeastern University
MOOC Camp: Shaping the Way We Teaching English – Discussion Session 1 (for invited English teachers only)
Time: Thursday, April 9, 5:30 – 7:00 p.m.
Facilitator: Ms. Caroline Nabors, English Language Fellow
College Acceptance to Top Universities
Time: Friday, April 10, 2:00 – 4:00 p.m.
Speaker: Principal Jamie Otis, Guest Speaker from North Broward Preparatory School


https://www.facebook.com/achochiminh.usconsulate

Leave a Reply