Thượng Nghị Sĩ John McCain, Senator John McCain, Dan Sullivan, và Jack Reed Tham Quan Thành phố Sài Gòn

Theo nguồn tin trên trang mạng Twitter của


John McCain ‏@SenJohnMcCain 2h2 hours ago

Good meeting with #Vietnamese activists to discuss #humanrights and other key issues

Bà Rena Bitter Thượng Nghị Sĩ John McCain, Jack Reed, và Dan Sullivan Viếng Thăm Thành phố Sài GònLeave a Reply