Green Bike 2015


Theo nguồn tin trên trang mạng Facebook của Consul General Rena Bitter ở tại Sài Gòn


Thật là một buổi sáng đẹp trời để đạp xe! Tôi đã dậy sớm và cùng 1.000 người khác tham gia đạp xe vì môi trường 2015 tại Quận 7. Buổi đạp xe được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng của Việt Nam. Cám ơn tất cả mọi người đã góp phần cho sự thành công sự kiện này!

What a beautiful morning to go for a bike ride! I got up early and joined 1,000 other people for Green Bike 2015 in District 7. The ride was to raise awareness for endangered species in Vietnam. Thanks to everyone to made the event a success!


https://www.facebook.com/consulgeneral.hcmc

Leave a Reply