Phát biểu của Ông Tổng Lãnh sự quán Pháp tại lớp học của trường Đại học Hoa Sen nhân dịp hội thảo tham vấn “Quan điểm toàn thế giới về Biến đổi khí hậu và Năng lượng.”

Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng Lãnh sự quán Pháp tại ở tại Sài Gòn


Nhân dịp hội thảo tham vấn “Quan điểm toàn thế giới về Biến đổi khí hậu và Năng lượng.” (World Wide Views on Climate and Energy- WWViews) được tổ chức vào ngày 06 tháng 06 tại Việt Nam và tại 99 quốc gia khác, Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP. Hồ Chí Minh, Ông Emmanuel Ly-Batallan, đã có buổi nói chuyện trước khoảng 40 sinh viên năm nhất của Trường Đại học Hoa Sen TP. Hồ Chí Minh.

Ông Tổng Lãnh sự Pháp tại TP. HCM giới thiệu những thách thức dành cho COP21 trước sinh viên trường Đại học Hoa Sen.
Ông Ly-Batallan bắt đầu bài phát biểu bằng bài giới thiệu về Hội nghị các Bên của Liên Hiệp Quốc và các điểm nổi bật đã được đánh dấu. Tiếp đó, ông đề cập đến tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là ở Việt Nam, trước khi giới thiệu đến các sinh viên về Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu lần thứ 21 (COP21), về bốn mục tiêu chính và vị trí hiện tại của các nước tham gia. Sau buổi giới thiệu về Hội nghị là buổi trao đổi đặt câu hỏi / trả lời với các sinh viên. Các sinh viên rất quan tâm và đề nghị làm rõ phản ứng dây chuyền trong khí tượng, về vị trí của Liên minh châu Âu và các nước thành viên trong các cuộc đàm phán trước khi COP21 diễn ra cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi khí hậu. Buổi thảo luận sau đó tập trung vào:
– Các quỹ tài trợ cho các nước đang phát triển và chuyển giao công nghệ
– Sự bất bình đẳng giàu nghèo và giáo dục giữa thành thị và nông thôn ở Việt Nam
– Dự báo về tác động của biến đổi khí hậu ở các vùng khác nhau tại Việt Nam
– Sự tham gia của các công ty trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
– Năng lượng hạt nhân
– Các hoạt động hàng ngày của người dân trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
Buổi trò chuyện đã góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên Việt Nam về các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu.
Vài điểm về buổi tham vấn “Quan điểm toàn thế giới về Biến đổi khí hậu và Năng lượng.”

WWViews là một tham vấn công dân toàn cầu, những công dân này sẽ cung cấp thông tin duy nhất về sự đối mặt của mình trước sự biến đổi khí hậu và quá trình chuyển đổi năng lượng. Vào ngày 06 tháng 06 vừa qua, 100 người dân –với mục đích đa dạng chủng tộc- đã được chọn từ 100 quốc gia (trong đó có Việt Nam) đã tham gia một cuộc họp trong vòng một ngày. Mỗi người sẽ được thông tin về các quan điểm khác nhau, mục tiêu và các biện pháp thu thập về chính sách biến đổi khí hậu và năng lượng trên toàn thế giới. Sau đó, họ bày tỏ quan điểm của mình về một tập hợp các câu hỏi, các quan điểm này sau đó sẽ được phản ánh tại các buổi tranh luận liên quan đến các cuộc đàm phán COP và các cuộc thảo luận chính sách.
Cuộc tranh luận này đã được đồng khởi xướng và điều phối bởi Ban thư ký Công ước khung của Liên Hợp Quốc về chống biến đổi khí hậu (UNFCCC), Ủy ban Quốc gia Pháp về tranh luận công khai, Hội đồng sáng lập của Đan Mạch về công nghệ và vụ công chúng Pháp, được hỗ trợ bởi chính phủ Pháp.
Mục đích cuối cùng của cuộc tranh luận là để cung cấp cho các chính trị gia hiểu thêm về cách nhìn nhận của người dân, nâng cao nhận thức của họ về những thách thức và cơ hội của những vấn đề này, và tạo cho họ cơ hội để tham gia vào việc ra quyết định.http://www.consulfrance-hcm.org/Phat-bieu-cua-Ong-Tong-Lanh-su-quan-Phap-tai-lop-hoc-cua-truong-%C4%90ai-hoc-Hoa

Leave a Reply