Trợ Lý Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Tom Malinowski Đến Thăm Sài Gòn

Trợ Lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Tom Malinowski Đến Thăm Trung Tâm Hoa Kỳ Tại Sài Gòn


Theo nguồn tin trên trang mạng của Consul General Rena Bitter ở U.S. Consulatetại Sài Gòn

Tom Malinowski, Trợ lý Ngoại trưởng về các vấn đề Dân chủ, Nhân quyền và Lao động vừa có một chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh trước khi dự họp cùng Ngoại trưởng Kerry tại Hà Nội.

http://vietnamese.hochiminh.usconsulate.gov/highlight-072115.html


Theo nguồn tin trên trang mạng của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

“Assistant Secretary Malinowski will be in Ho Chi Minh, Vietnam, on August 5 to meet with government officials, religious leaders, and members of civil society.”


Leave a Reply