Phóng Sự Hình Ảnh Trung tâm Hoa Kỳ Kỷ Niệm Sinh Nhật Lần Thứ Tư

Theo nguồn tin trên trang mạng Facebook của Consul General Rena Bitter ở U.S. Consulate tại Sài Gòn
https://www.facebook.com/achochiminh.usconsulate

Leave a Reply