Chuyến Tham Quan Dinh Tổng Lãnh Sự Miễn Phí Trong Ngày Di Sản Châu Âu

Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng Lãnh sự quán Pháp tại ở tại Sài Gòn


Nhân Ngày Di sản Châu Âu, Tổng lãnh sự quán Pháp tổ chức các chuyến tham quan Dinh Tổng lãnh sự trong hai ngày cuối tuần 03 và 04 tháng 10.


Các chuyến tham quan đều miễn phí và có người hướng dẫn bằng tiếng Pháp và tiếng Việt. Khách có nhu cầu tham quan xin lấy hẹn trước ngày 25 tháng 9 bằng gửi cho chúng tôi các thông tin : họ tên, địa chỉ thư điện tử vào địa chỉ sau : info@consulfrance-hcm.org.


http://www.consulfrance-hcm.org/Ngay-Di-san-Chau-Au-03-va-04-thang-10-nam-2015

Leave a Reply