Town Hall with U.S. Ambassador Ted Osius


Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


WHEN: Friday, October 16at 3:00pm in UTC+07

WHERE: The American Center – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Bạn có phải là thành viên của Trung tâm Hoa Kỳ (AC) không? Nếu chưa, hãy đăng ký ngay! Chúng tôi muốn mời thành viên AC tham dự sự kiện đặc biệt với Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius vào ngày 16/10 lúc 15h. Bạn cũng sẽ có cơ hội tìm hiểu về các chương trình thú vị và mang tính giáo dục. Hẹn gặp các bạn tại AC, và đừng quên đăng ký làm thành viên AC nhé: http://goo.gl/r0PNz6

Are you an American Center (AC) member? Well you should be! We are inviting AC members to an exclusive event with U.S. Ambassador to Vietnam Ted Osius on October 16 at 3 p.m. You’ll also have a chance to learn about fun and educational programs. Hope to see you there, and don’t forget to register to become an AC member: http://goo.gl/r0PNz6


https://www.facebook.com/events/1192972280719084/

Leave a Reply