Tọa Đàm: Xây Dựng Tự Tin cho Phụ Nữ Việt Nam Hiện Đại


Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


WHEN: Friday, October 23at 2:00pm in UTC+07

WHERE: The American Center – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Diễn giả:
• Diễn viên Kim Khánh
• Kiện tướng dance sport Khánh Thi
• Chị Ngọc Diễm, Humphrey Fellow
• Chị Ngọc Ngân, YSEALI Professional Fellow


https://www.facebook.com/events/1511726389142014/

Leave a Reply