Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) được ghi nhận ở Sài Gòn

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Consul General Rena Bitte ở Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn


Chúc mừng đội ngũ chuyên viên y tế của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã được Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận vì các đóng góp cho công cuộc phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam. Chúng tôi rất tự hào về những công việc tuyệt vời mà các chuyên gia tận tụy của chúng tôi đang thực hiện cùng các đối tác Việt Nam – họ đang thực sự tạo nên sự khác biệt thông qua hợp tác!


Congratulations to our health team from the Centers for Disease Control (CDC) and U.S. Agency for International Development (USAID), who were recognized by Ho Chi Minh City for their work fighting HIV/AIDS in Vietnam. We are so proud of the great work our dedicated experts are doing with their Vietnamese counterparts – working together they are truly making a difference!


Leave a Reply