Tổng Lãnh sự quán Pháp tại ở tại Sài Gòn đóng cửa thứ 6 ngày 01/01/2016

Tổng Lãnh sự quán Pháp tại ở tại Sài Gòn Không tiếp khách ngày 11 tháng 12 năm 2015
Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng Lãnh sự quán Pháp tại ở tại Sài Gòn


THÔNG BÁO NGHỈ LỄ


Tổng lãnh sự quán Pháp sẽ đóng cửa thứ 6, ngày 01/01/2016 và sẽ hoạt động trở lại vào thứ 2, ngày 04/01/2016.


http://www.consulfrance-hcm.org/THONG-BAO-NGHI-LE

Leave a Reply