‘Vườn tao ngộ’ ngày thứ ba – Tri Ân Anh TPB VNCH


Theo nguồn tin trên trang mạng của GNsP


GNsP (30.12.2015) – 250 quý Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đến từ Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Đắk Lắk, Hậu Giang, An Giang, Tiền Giang, Cần Thơ… tham dự buổi tri ân trong ngày thứ ba 30.12.2015 của chương trình ‘Tri Ân Anh – TPB VNCH’. Sáng có 121 quý ông và chiều có 129 quý ông.

Tổng số quý TPB VNCH tham dự trong ba ngày liên tiếp 28-30.12.2015 là 794 ông.


‘Vườn tao ngộ’ ngày thứ ba – Tri Ân Anh TPB VNCH

Leave a Reply