U.S. Consul General Rena Bitter visits The House of Saigon


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Consul General Rena Bitter trong Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


Hãy cùng xem những đôi giày tuyệt đẹp này từ Fashion 4 Freedom, một doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam chuyên thiết kế và sản xuất các loại giày, quần áo và trang sức thời trang trong khi cùng góp sức để cải thiện đời sống cho những lao động thiệt thòi nơi đây. http://www.fashion4freedom.com/
Check out these fabulous shoes from Fashion 4 Freedom, a social enterprise based in Vietnam that designs and produces fashion-forward shoes, clothing and jewelry, while also working to improve the lives of disadvantaged producers. http://www.fashion4freedom.com/


Leave a Reply