Tổng Lãnh Sự Quán Pháp Tại Sài Gòn Nghỉ Lễ Tết Bính Thân 2016 Từ Ngày 8 đến Ngày 12 Tháng 2 Năm 2016

Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng Lãnh sự quán Pháp tại ở tại Sài Gòn


Thông báo nghỉ lễ: từ ngày 8 đến ngày 12/2/2016


Nhân dịp Tết Bính Thân 2016, Tổng Lãnh sự quán Pháp tại Tp. Hồ Chí Minh sẽ đóng cửa nghỉ lễ từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 2 năm 2016.


http://www.consulfrance-hcm.org/Thong-bao-nghi-le-tu-ngay-8-den-ngay-12-2-2016

Leave a Reply