Upcoming Events at The American Center in Saigon February 17 – February 24)


Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


Mời các bạn ghi lại lịch chương trình tại AC nhé. Có thể xem thêm thông tin chi tiết tại đây: http://hochiminh.usconsulate.gov/ac/events.html

Film Screening and Discussion: The Help
Time: Wednesday, February 17, 4:00 p.m.
Speaker: Cameron Thomas-Shah, Consulate Officer

Black History Month: Black Girl Magic
Time: Monday, February 22, 5:30 p.m.
Speaker: Alena Joseph, Consulate Officer

MOOC Entrepreneurship: Thinking and Actions (Feb 23 – Mar 15)
Session 1: Introduction
Time: Tuesday, February 23, 5:30 p.m.
Speaker: Hieu Le, Guest Speaker
2016 U.S. Presidential Election: Observations and Predictions
Time: Wednesday, February 24, 2:00 p.m.
Speaker: Dr. Matthew Filner, Fulbright Lecturer

Film Screening and Discussion: Malcolm X
Time: Wednesday, February 24, 4:00 p.m.
Speaker: Cameron Thomas Shah, Consulate Officer


https://www.facebook.com/achochiminh.usconsulate

Leave a Reply