Thông Tin Về Các Buổi Triển Lãm Du Học EducationUSA Vào Tháng 3 nam 2016


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Consul General Rena Bitter trong Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


Tôi muốn chia sẻ thông tin du học tại Hoa Kỳ với các bạn. Hãy vào đường dẫn dưới đây, và đừng quên theo dõi thông tin về các buổi triển lãm du học EducationUSA vào tháng 3/2016 tại TP.HCM và Hà Nội.

I love to share information about studying in the U.S. with you all. Check out the link below, and don’t forget to stay tuned for more details on the March 2016 EducationUSA fairs, which will take place in Ho Chi Minh City and Hanoi.


https://share.america.gov/want-to-study-in-the-united-states/

Leave a Reply