Hình Ảnh Chợ Bến Thành Gài Gòn Thời Pháp Thuộc 1900’s

SOURCE: New York Public Lirbary


Theo nguồn tin trên trang mạng của thư viện thành phố Nữu Ước ở tại Hoa Kỳ


The Ben Thanh market in Saigon during early 1900’s

SaigonP10


Leave a Reply