Tổng Lãnh sự quán Pháp Thông Báo số điện thoại mới kể từ ngày 22/2/2016 Khi Lấy Hẹn Nộp Hồ Sơ Thị Thực Tại Sài Gòn


Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng Lãnh sự quán Pháp tại Sài Gòn


Kể từ ngày 22 tháng 2 năm 2016, quý vị gọi số điện thoại +84 (4) 3939 2662 để lấy hẹn nộp hồ sơ thị thực từ thứ hai đến thứ sáu, từ 8g00 đến 16g30.


Leave a Reply