Women’s Leadership Club at the American Center in Saigon City


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Consul General Rena Bitter trong Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


Hôm thứ Sáu, Trung tâm Hoa Kỳ đã ra mắt Câu Lạc bộ Nữ Lãnh đạo. Đây là chương trình kéo dài 1 năm nhằm hỗ trợ phụ nữ trẻ Việt Nam. Câu lạc bộ tuyệt vời này sẽ giúp các bạn nữ có cơ hội kết nối với các nhà lãnh đạo nữ thành đạt và trang bị khả năng lãnh đạo cũng như các kỹ năng mềm. Nếu bạn quan tâm, hãy đăng ký tại đây:

https://creator.zohopublic.com/achcmc1/women-leadership-club/form-perma/Women_Leadership_Club/AJDzde35tPwn1rxaHY0DsXOh5Xu9xEwGgrW3xX9wzvwmaSkXsz95xd9CaRXJXGECHTnJ16R5vSRCPbgRGTH1OmgmtrVptaDf2uQ7

On Friday, the American Center announced its Women’s Leadership Club, a year-long program that will empower young Vietnamese women. This wonderful club will offer opportunities to network with successful women leaders and build leadership and soft skills. Interested? Apply here


Women’s Leadership Club
Are you a woman in leadership? Do you want to be one? Here is your chance! Apply to join the Women’s Leadership Club at the American Center in Ho Chi Minh City. In addition to connecting with successful women leaders, you will also build your English, social and soft skills. We are accepting applications from now until midnight of March 25, 2016. Selected members will be announced on April 7, 2016 and the first meeting will be held on April 14, 2016.

Who is eligible? Female students or young professionals who are members of the American Center in Ho Chi Minh city. Sign up now if you are not our member. It’s free and easy!

What will I do? This 12-month program offers opportunities for personal growth, as well as networking with the Vietnamese women who make up Vietnam’s next generation of leaders. Participants are required to attend monthly sessions or participate in skills building activities. All the materials will be supplied by the American Center. NO cost required to attend the club.

When will this take place? From April 2016 to April 2017

Attendance policy: Attendance is mandatory. Participants will receive a certificate of completion if attending all sessions.

Where will the sessions be held? The sessions will be held at the American Center in Ho Chi Minh city, 8thFloor, Diamond Plaza, 34 Le Duan, District 1, HCMC

Leave a Reply