Hội Chợ Chuyên Ngành về Thực Phẩm và Hóa Mỹ Phẩm

Theo nguồn tin trên trang mạng


Hội Chợ Chuyên Ngành về Thực Phẩm và Hóa Mỹ Phẩm : (Ngày Hội Dùng Thử Sản Phẩm): 20-24/7/2016. Tại Nhà Thi Đấu Phú Thọ Q.11. Tp.HCM. Doanh nghiệp tham gia xin liên hệ: Ms. Hồng Mẫn : 0909 05 27 29 – 0909 46 27 29


SoDoNgayHoiDungThuSanPham2016

HopDongNgayHoiDungThuSanPham2016


Leave a Reply