Chương trình E-Reading Challenge ngày 13/5/2016 sẽ được tạm hoãnTheo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn

Thông báo:
Chương trình E-Reading Challenge ngày 13/5/2016 sẽ được tạm hoãn để phục vụ sự kiện nội bộ. Buổi sinh hoạt kế tiếp sẽ được tổ chức vào ngày 10/6/2016, 5:00 -7:00 p.m. Mời các bạn quan tâm đăng ký tham dự. goo.gl/XaqtrU. Cám ơn.


Please note that the event “E-Reading Challenge” scheduled on May 13, 5.00 – 7.00 p.m. at American Center has been postponed. The next event will be on June 10, 5:00 – 7:00 p.m. Pleaser register here: goo.gl/XaqtrU. Thanks

Leave a Reply